Valiokuntien jaosvastaavat

 • Mestari Thierry Meyour
  Mestari Thierry Meyour maajoukkueen päävalmentaja

  thierry.meyour@taekwon-do.fi
  044 2723 755

 • Saija Aalto
  Saija Aalto Opettajajaosvastaava

  saija.aalto@taekwon-do.fi

 • Michael Holler
  Michael Holler TEKNIIKKAVASTAAVA

  michael.holler@taekwon-do.fi

 • Inka Khanji
  Inka Khanji Viestintävastaava, Taekwon-Do Lifen päätoimittaja

  inka.khanji@taekwon-do.fi
  045 631 1292

 • Sanna Mäkinen
  Sanna Mäkinen Juniorivastaava

  sanna.makinen@taekwon-do.fi

 • Milla Suorsa
  Milla Suorsa Seurakehittäjä

  seurakehittaja@taekwon-do.fi
  044 5643 444

 • Joonas Helassalo
  Joonas Helassalo Kilpailuvastaava

  joonas.helassalo@taekwon-do.fi
  044 275 5316

 • Lasse Kuusisto
  Lasse Kuusisto Tuomarikoulutusvastaava, Tuomarivastaava

  lasse.kuusisto@taekwon-do.fi
  050 487 2053

 • Henni Ylimäinen
  Henni Ylimäinen Valmentajakoulutusvastaava, Juniorikoulutusvastaava

  henni.ylimainen@taekwon-do.fi
  044 3465 585

Tekninen valiokunta

Tekniikkavastaava

Tekniikkavastaava huolehtii ITF Taekwon-Don teknisestä tasosta Suomessa. Järjestää ja ohjaa kansallisen tekniikkaseminaarin 1–2 kertaa vuodessa. Tekniikkavastaava pitää opettajat ja muut vastuuohjaajat ajan tasalla teknisissä asioissa sekä auttaa ilman omaa opettajaa toimivia seuroja pysymään kansallisella tekniikkatasolla.

Opettajajaoksen vastaava

Opettajajaoksen vastaava johtaa opettajien yhteisiin lajiasioihin erikoistunutta jaosta, jonka jäseniä ovat kaikki 4. danin ja sitä korkeammat vyöt. Äänioikeutettuja äänestystilanteessa ovat ne opettajat, joilla on maksettuna kansainvälinen opettajasertifikaatti ja vuosittainen opetuslisenssi (Teaching plaque) sekä SITF:n lisenssi.

Jaos vastaa kaikesta Taekwon-Don lajioppiin liittyvästä päätöksenteosta Suomessa. Tehtäviin kuuluvat myös vyökoevaatimusten päivittäminen ja ylläpitäminen, mustan vyön sertifikaattien tilaus ITF:stä, dan-kokeiden pitäjien opastus ja neuvonta sekä dan-kokeiden aikataulujen päivitys SITF:n verkkosivuille.

SITF:n tekninen valiokunta

Tiedotus- ja markkinointivaliokunta

Tiedotus- ja markkinointivaliokunta vastaa liiton ulkoisesta ja sisäisestä tiedotuksesta, sponsoriyhteyksistä sekä huolehtii Taekwon-Do Life -lehdestä ja liiton sosiaalisesta mediasta. Auttaa liiton hallitusta tiedotuksessa hallituksen toimista ja tiedottaa liiton jäsenille tapahtumista.

>> Selaa Taekwon-Do Life -lehtiä!

Taekwon-Do Life

Juniorivaliokunta

Juniorivaliokunta huolehtii lasten ja nuorten toiminnasta sekä sen kehittämisestä liitossa ja jäsenseuroissa. Koordinoi ja järjestää leirejä sekä koulutuksia yhteistyössä koulutusvaliokunnan kanssa ja on tarvittaessa mukana myös kilpailu- ja tuomarivastaavien kanssa suunnittelemassa juniorien kilpailuja. Vastuualueeseen kuuluu myös Sinettiseuratoiminta.

Juniorivaliokunta

Kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunta

Maajoukkuetta johtaa päävalmentaja. Päävalmentajan apuna toimii hänen valitsemansa valmennusryhmä ja koordinaattori. Päävalmentaja valitaan liiton kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan (MM-kilpailujen välinen aika).

Kilpailuvastaava

Huolehtii liiton virallisten kilpailujen käytännön järjestelyistä yhteistyössä järjestävän seuran kanssa. Kilpailuvastaavan vastuulla on järjestää kilpailupuitteet kuntoon ja avustaa järjestävää seuraa tarpeen mukaan.

Tuomarivastaava

Toimii päätuomarina ja nimeää tuomarit kaikkiin liiton tai liiton kanssa yhteistyössä järjestettyihin kansallisiin kilpailuihin. Laatii myös aikataulut, sarjat ja kilpailujärjestyksen kilpailuihin yhteistyössä kilpailuvastaavan kanssa.

Suomen menestys vuoden 2016 ITF Taekwon-Don EM-kilpailuissa
Kuva: Michael Holler

Koulutusvaliokunta

Valmentajakoulutusvastaava

Vastaa viisiportaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen toteutumisesta liitossa. Vastaa myös muusta liiton toimijoille järjestettävästä valmennuksellisesta koulutuksesta. Valmistelee tarvittaessa värivyötason harjoitusohjeet ja -ohjelmat ohjaajille yhdessä tekniikkavastaavan kanssa. Lisäksi auttaa myös uusien seurojen perustamisessa muun muassa ylläpitämällä uusien seurojen starttipakettia.

Juniorikoulutusvastaava

Vastaa junioriohjaajien kouluttamisesta liitossa sekä muusta liiton toimijoille järjestettävästä juniorien ohjaamiseen liittyvästä koulutuksesta.

Tuomarikoulutusvastaava

Vastaa kansallisista D-, C-, ja B-tuomarikursseista sekä tuomareiden päivityskoulutuksesta. Hoitaa myös tuomarisertifikaattien tilauksen ITF:stä.

Eettinen ja kurinpidollinen valiokunta

Valiokunnan jäsenet: Saija Aalto, Jutta Aartola, Jukka Ahola, Mikko Allinniemi, Thierry Meyour, Eelis Paukku ja Jari Ramberg.

Valiokunnan tehtävä on luoda ja ylläpitää eettisiä sekä kurinpidollisia ohjeistuksia ja sääntöjä sekä valvoa niiden noudattamista. Valiokunta vastaa kurinpidollisista toimenpiteistä. SITF:n kurinpitoasioissa määräysvalta on eettisellä ja kurinpidollisella valiokunnalla, joka kurinpitosääntöjen mukaan toimien käsittelee asian.

Suomen ITF Taekwon-Do