Valiokuntien jaosvastaavat

 • Mestari Thierry Meyour
  Mestari Thierry Meyour Tekniikkavastaava ja maajoukkueen päävalmentaja

  thierry.meyour@taekwon-do.fi
  044 2723 755

 • Jori Aaltonen
  Jori Aaltonen Opettajajaosvastaava

  jori.aaltonen@taekwon-do.fi
  050 568 5002

 • Inka Khanji
  Inka Khanji Viestintävastaava, Taekwon-Do Lifen päätoimittaja

  inka.khanji@taekwon-do.fi
  045 631 1292

 • Henna Aarnio
  Henna Aarnio Juniorivastaava

  henna.aarnio@taekwon-do.fi

 • Joonas Helassalo
  Joonas Helassalo Kilpailuvastaava

  joonas.helassalo@taekwon-do.fi
  044 275 5316

 • Lasse Kuusisto
  Lasse Kuusisto Tuomarikoulutusvastaava, Tuomarivastaava

  lasse.kuusisto@taekwon-do.fi
  050 487 2053

 • Pauliina Hietaniemi
  Pauliina Hietaniemi Valmentajakoulutusvastaava, Juniorikoulutusvastaava

  pauliina.hietaniemi@taekwon-do.fi
  040 579 7278

Tekninen valiokunta

Tekniikkavastaava: Mestari Thierry Meyour

Huolehtii ITF Taekwon-Don teknisestä tasosta Suomessa. Järjestää ja ohjaa kansallisen tekniikkaseminaarin 1–2 kertaa vuodessa. Tekniikkavastaava pitää opettajat ja muut vastuuohjaajat ajan tasalla teknisissä asioissa sekä auttaa ilman omaa opettajaa toimivia seuroja pysymään kansallisella tekniikkatasolla.

Opettajajaoksen vastaava: Jori Aaltonen

Opettajien yhteisiin lajiasioihin erikoistunut jaos, jonka jäseniä ovat kaikki 4. danin ja sitä korkeammat vyöt, joilla on maksettuna kansainvälinen opettajasertifikaatti ja vuosittainen opetussertifikaatti sekä SITF:n lisenssi.

Jaos vastaa kaikesta Taekwon-Don lajioppiin liittyvästä päätöksenteosta Suomessa. Tehtäviin kuuluvat myös vyökoevaatimusten päivittäminen ja ylläpitäminen, mustan vyön sertifikaattien tilaus ITF:stä, dan-kokeiden pitäjien opastus ja neuvonta sekä dan-kokeiden aikataulujen päivitys SITF:n verkkosivuille.

SITF:n tekninen valiokunta

Tiedotus- ja markkinointivaliokunta

Valiokuntavastaava: Inka Khanji

Vastaa liiton ulkoisesta ja sisäisestä tiedotuksesta, sponsoriyhteyksistä sekä huolehtii Taekwon-Do Life -lehdestä ja liiton sosiaalisesta mediasta. Auttaa liiton hallitusta tiedotuksessa hallituksen toimista ja tiedottaa liiton jäsenille tapahtumista.

>> Selaa Taekwon-Do Life -lehtiä!

Taekwon-Do Life

Juniorivaliokunta

Valiokuntavastaava: Henna Aarnio

Huolehtii lasten ja nuorten toiminnasta sekä sen kehittämisestä liitossa ja jäsenseuroissa. Koordinoi ja järjestää leirejä sekä koulutuksia yhteistyössä koulutusvaliokunnan kanssa ja on tarvittaessa mukana myös kilpailu- ja tuomarivastaavien kanssa suunnittelemassa juniorien kilpailuja. Vastuualueeseen kuuluu myös Sinettiseuratoiminta.

Juniorivaliokunta

Kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunta

Maajoukkueen päävalmentaja: Mestari Thierry Meyour

Maajoukkuetta johtaa päävalmentaja. Päävalmentajan apuna toimii hänen valitsemansa valmennusryhmä ja koordinaattori. Päävalmentaja valitaan liiton kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan (MM-kilpailujen välinen aika).

Kilpailuvastaava: Joonas Helassalo

Huolehtii liiton virallisten kilpailujen käytännön järjestelyistä yhteistyössä järjestävän seuran kanssa. Kilpailuvastaavan vastuulla on järjestää kilpailupuitteet kuntoon ja avustaa järjestävää seuraa tarpeen mukaan.

Tuomarivastaava: Lasse Kuusisto

Toimii päätuomarina ja nimeää tuomarit kaikkiin liiton tai liiton kanssa yhteistyössä järjestettyihin kansallisiin kilpailuihin. Laatii myös aikataulut, sarjat ja kilpailujärjestyksen kilpailuihin yhteistyössä kilpailuvastaavan kanssa.

Suomen menestys vuoden 2016 ITF Taekwon-Don EM-kilpailuissa
Kuva: Michael Holler

Koulutusvaliokunta

Valmentajakoulutusvastaava: Pauliina Hietaniemi

Vastaa viisiportaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen toteutumisesta liitossa. Vastaa myös muusta liiton toimijoille järjestettävästä valmennuksellisesta koulutuksesta. Valmistelee tarvittaessa värivyötason harjoitusohjeet ja -ohjelmat ohjaajille yhdessä tekniikkavastaavan kanssa. Lisäksi auttaa myös uusien seurojen perustamisessa muun muassa ylläpitämällä uusien seurojen starttipakettia.

Juniorikoulutusvastaava: Pauliina Hietaniemi

Vastaa junioriohjaajien kouluttamisesta liitossa sekä muusta liiton toimijoille järjestettävästä juniorien ohjaamiseen liittyvästä koulutuksesta.

Tuomarikoulutusvastaava: Lasse Kuusisto

Vastaa kansallisista D-, C-, ja B-tuomarikursseista sekä tuomareiden päivityskoulutuksesta. Hoitaa myös tuomarisertifikaattien tilauksen ITF:stä.

Eettinen ja kurinpidollinen valiokunta

Valiokunnan jäsenet: Saija Aalto, Jutta Aartola, Joonas Ahokas, Jukka Ahola, Mestari Mikko Allinniemi, Teppo Häyrynen, Mestari Marko Lieke ja Mestari Thierry Meyour

Valiokunnan tehtävä on luoda ja ylläpitää eettisiä sekä kurinpidollisia ohjeistuksia ja sääntöjä sekä valvoa niiden noudattamista. Valiokunta vastaa kurinpidollisista toimenpiteistä. SITF:n kurinpitoasioissa määräysvalta on eettisellä ja kurinpidollisella valiokunnalla, joka kurinpitosääntöjen mukaan toimien käsittelee asian.

Suomen ITF Taekwon-Do