Sinettiseurojen auditointi

Lajiliitto tarkastaa eli auditoi omat Sinettiseuransa ensin kerran kahdessa vuodessa ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Auditointikäynnistä vastaa lajiliitto. Lajiliiton apuna auditoinneissa voi olla myös aluejärjestön edustaja.

Seuran tehtävät valmistauduttaessa auditointiin

  • Seura varaa tilat ja tarjoilut auditointitilaisuutta varten.
  • Kutsuu ne henkilöt paikalle,jotka auditoijan tai lajiliiton kanssa on sovittu, esimerkiksi seuran puheenjohtaja, valmennuspäällikkö, nuorisopäällikkö, hallituksen jäseniä, valmentajien edustaja, vanhempien edustaja tai seuran nuori. Tilaisuuteen osallistuu yleensä 6-15 henkilöä.
  • Seura toimittaa auditointia varten sovitut aineistot lajiliittoon tai auditoijille. Tutustu ennakkomateriaaleihin.
  • Seura ilmoittaa auditoijille tai lajiliittoon tilaisuuden paikan ja ajankohdan.

Auditoinnissa käsiteltävät aineistot

  • Seura täyttää valmiiksi auditointiraportin perustiedot lomakkeeseen.
  • Seuran toimintalinja.
  • Tyytyväisyyskyselyjen tulokset (lapset, nuoret, vanhemmat, seuratoimijat) .
  • Lista seuran ohjaajista ja valmentajista. Listasta ilmenee myös valmentajan koulutustaso.
  • Seuran valmennuksen ja ohjauksen linja.
  • Urheilun pelisääntö sopimukset, jotka on tehty vanhempien kanssa.
ITF Taekwon-Do lapsille

Auditointitilaisuuden jälkeen

Tilaisuuden päätyttyä auditoijat kertovat yleensä heti, täyttikö seura Sinettiseurakriteerit vai pitääkö asioita vielä täydentää ennen kuin Sinettikelpoisuus voidaan seuralle myöntää.
Tilaisuuden jälkeen seura saa auditoijien täyttämän auditointiraportin seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli seura ei täyttänyt Sinettikriteereitä, auditoijien kanssa sovitaan, mitkä asiat pitää laittaa kuntoon, mihin mennessä ne ovat kunnossa ja miten asiasta raportoidaan auditoijille. Tämän jälkeen auditoijat täydentävät auditointiraportin vastaamaan korjaantunutta tilannetta. Näin seura voi jatkaa Sinettiseurana tai tulla uutena seuran laatuseurojen ryhmään.

Uudelle Sinettiseuralla järjestetään Sinetin luovutus seuran itse valitsemassa tilaisuudessa, jossa on paljon seuraväkeä paikalla. Tilaisuuteen tulee Sinetin luovuttamaan lajiliiton edustaja, joten asiasta tulee sopia oman lajiliiton kanssa.

Uuden Sinettiseuran tulee nimetä Sinettiyhdyshenkilö, jolle lähetetään viestejä sekä Valosta että lajiliitosta. Kaikkien Sinettiseurojen tulee varmistaa, että seuran yhteystiedot ovat ajan tasalla.

Seura voi myös luopua Sinetistä, jolloin asiasta ilmoitetaan Valoon Suvi Voutilaiselle suvi.voutilainen@valo.fi ja oman lajiliiton Sinettiseuratoiminnasta vastaavalle henkilölle. Tämän jälkeen seura ei voi enää käyttää Sinettilaatumerkkiä oman toimintansa yhteydessä. Sinetistä luopunut seura on aina tervetullut mukaan uudelleen Sinettitoimintaan, kun on siihen valmis.

Sinettiseura