Miten seurasta tulee Sinettiseura?

Sinettiseurat ovat suomalaisen lasten ja nuorten urheilun laatuseuroja. Seurat joille myönnetään sinetti ovat aktiivisia ja haluavat kehittää omaa toimintaansa. Sinettiseurat ovat lajiensa ja paikkakuntansa parhaita lasten ja nuorten urheilun toiminnan toteuttajia.

Mikä olette kiinnostuneita saamaan seurallenne Sinetin, niin ota yhteys Sinettiseuratoiminnan vastuuhenkilöön.

Näin haet seurallesi Sinettiseura-tunnusta

  1. Ota yhteys lajiliittosi nuoriso- tai seuratoiminnasta vastaavaan henkilöön ja keskustele hänen kanssaan seurasi tilanteesta ja siitä, miten lajiliitto tai aluejärjestö voi auttaa seuraanne matkalla Sinettiseuraksi.
  2. Tutustukaa Sinettiseurakriteereihin ja verratkaa niitä oman seuran tilanteeseen. Tehkää suunnitelma, mitä teidän pitää tehdä, jotta voitte saada Sinetin.
  3. Tehkää pitkäjänteistä työtä seuranne kehittämiseksi. Kehittämistyö kestää yleensä puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Kehittämistyöhön voitte lajiliiton lisäksi saada apua liikunnan aluejärjestöiltä.
  4. Sopikaa lajiliittonne edustajan kanssa, milloin olette valmiita auditointiin ja laadun arviointiin. Auditoijat tulevat tekemään laadun arvioinnin seuraanne paikan päälle eli keskustelemaan kanssanne ja arvioimaan, miten hyvin seura täyttää vaaditut laatukriteerit.
  5. Sinettiseuraksi valinta edellyttää aina perehtymistä seuran toimintaan paikan päällä sekä etukäteen toimitettuihin aineistoihin tutustumista.
  6. Auditoijat päättävät Sinetin myöntämisestä seuralle.
  7. Sinetti luovutetaan seuralle seuran tilaisuudessa, jossa yleensä lajiliiton edustaja myöntää sinetin seuralle. Tilaisuus kannattaa järjestää näyttävästi. Paikalle kutsutaan tilaisuuteen sopivaa seuraväkeä ja median edustajat.
  8. Sinettiseuran laadun säilymistä seurataan ensin kahden vuoden välein ja sen jälkeen kolmen vuoden välein auditointikäynneillä. Auditointikäyntejä tekevät lajiliitot yleensä yhdessä aluejärjestön auditoijan kanssa.

>> Lue lisää vinkkejä sinettiseuraksi pääsemisestä!

Suomen ITF Taekwon-Do ry:n Sinettiseuratoiminnan vastuuhenkilönä toimii Pauliina Hietaniemi (pauliina.hietaniemi(a)taekwondo-do.fi).